LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

Archive

ŁRST II Etap

Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie firmy która podpisze z Urzędem Marszałkowskim umowę na świadczenie usług Operatora Infrastrukturalnego Drugiego Etapu „Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej”. Zarówno na projekcie Pilotażowym jak i na Pierwszym Etapie ŁRST funkcję tę pełni firma Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. O funkcję Operatora Infrastruktury Drugiego etapu ŁRST ubiega się również firmaLearn More
  • 18 Mar, 2015
  • admin
  • 0 Comments