LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

form

[insert_php]
function pl($string)
{
$polskie = array(’ę', 'Ę', 'ó', 'Ó', 'Ą', 'ą', 'Ś', 'ś', 'ł', 'Ł', 'ż', 'Ż', 'Ź', 'ź', 'ć', 'Ć', 'ń', 'Ń');
$miedzyn = array(’e', 'e', 'o', 'o', 'a', 'a', 's', 's', 'l', 'l', 'z', 'z', 'z', 'z', 'c', 'c', 'n', 'n');
$string = str_replace($polskie, $miedzyn, $string);
return $string;
}
if (isSet($_POST[’nazwa']) && isSet($_POST[’email']) && isSet($_POST[’szpital']) && isSet($_POST[’urzadzenie']) && isSet($_POST[’system']) && isSet($_POST[’przegladarka']) && isSet($_POST[’opis']) && isSet($_POST[’captcha'])) {
$nazwa=$_POST[’nazwa'];
$email=$_POST[’email'];
$szpital=$_POST[’szpital'];
$urzadzenie=$_POST[’urzadzenie'];
$system=$_POST[’system'];
$przegladarka=$_POST[’przegladarka'];
$opis=$_POST[’opis'];
$kopia=$_POST[’kopia'];
$nazwa=pl($nazwa);
$szpital=pl($szpital);
$opis=pl($opis);
$captcha=$_POST[’captcha'];
if($nazwa !=”” && $email !=”” && $opis !=”” && $captcha==100) {
$to = „lrst_wifi@infratel.pl”;
$subject = „Zgloszenie wifi od $email”;
$message = „Od: $nazwan$emailn$szpitaln$urzadzenien$systemn$przegladarkan$opis „;
if ($kopia == „nie”){
if (mail($to, $subject, $message)){
echo „Mail został wsyłany”;
}
else {
echo „Mail nie został wysłany”;
}
}
else if ($kopia == „tak”){
if (mail($to, $subject, $message) && mail($email, $subject, $message)){
echo „Mail i kopia został wsyłany”;
}
}
else {
echo „Mail lub kopia nie zostały wysłane”;
}}
else
{
echo „Niekompletne dane”;
}}
else {
print '

Podaj imie i nazwisko:

Podaj e-mail:

Wybierz szpital:

Podaj typ urzadzenia:

Podaj rodzaj systemu operacyjnego:

Podaj rodzaj przegladarki

Podaj opis problemu:

Wyslij kopie wiadomosci do mnie

nie
tak

Podaj wynik 99+1=


';
}