LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

Home

Inauguracja Think Tanku „Innowacje dla Zdrowia”

  • 5 Wrz, 2017
  • admin
  • 0 Comments

Oficjalne otwarcie Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia”W poniedziałek 04.09.2017 r w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce oficjalna inauguracja THINK-TANK-u „Innowacje dla Zdrowia”. W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera RP, Pan Prof. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyr. Marek Kuciński z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Dyr. Piotr Zabadała z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pani Poseł Joanna Kopcińska, Pan Wicewojewoda Karol Młynarczyk, dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych (fundatorzy Think-Tanku), menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy, wchodzący w skład Rady Programowej oraz wielu innych gości.

THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, który będzie inicjował badania innowacyjne zakończone wdrożeniami, jak również skutecznie odpowiadał na zapotrzebowania biznesu w tym aspekcie, będzie podmiotem skutecznie tworzącym przestrzeń do dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na temat najważniejszych zagadnień dotyczących rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii. THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” zajmie się też prowadzeniem projektów o charakterze strategicznym, debat i dialogu społecznego wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. Będzie miejscem, gdzie będą powstawały m.in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia. Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez THINK-TANK będzie I Ogólnopolski Kongres „Innowacje dla Zdrowia” w I półroczu 2018 roku, w ramach którego będą przedstawione już pierwsze wspólne projekty realizowane w ramach inicjatywy.

W skład Rady Fundatorów weszli przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych:
· Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
· Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
· Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
· Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
· Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej,
· Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Pomysłodawcą, Fundatorem Głównym i Prezesem THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” jest Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi , Prof. Maciej Banach.

W skład Rady Programowej weszły następujące m.in. następujące firmy i osoby je reprezentujące: Michał Araszkiewicz – Radca prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Michał Araszkiewicz, Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Krzysztof Brzózka – Wiceprezes – Selvity S.A., Jarosław Bułka – Wiceprezes – Silvermedia S.A., Tomasz Chmielecki – Prezes Zarządu – LIW Care Technology Sp. z o.o., Irena Eris – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., Grzegorz Gielerak – Dyrektor – Wojskowy Instytut Medyczny, Mariusz Ignatowicz – Dyrektor – PwC Sp. z o.o., Anna Janczewska-Radwan – Prezes MEDIM Sp. z o.o., Jarosław Józefowicz – Prezes – TZMO, Michał Kępowicz – Dyrektor – Philips Polska Sp. z o.o., Marek Kurysz – Prezes Zarządu – Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., Piotr Lubiejewski – Dyrektor – Orange Polska, Paweł Mańdok – Prezes – AGFA Sp. z o.o., Janusz Michalak – Prezes – Wydawnictwo Termedia, Rafał Rodziewicz – Wiceprezes – Technitel Polska S.A., Włodzimierz Sidor – Dyrektor – GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., Dariusz Siemieniako – Prezes – ChM Sp. z o.o., Aleksander Sowa – Dyrektor – Roche Polska Sp. z o.o., Marcin Strzelecki – Dyrektor Generalny – Raisio Sp. z o.o., Jacek Szwajcowski – Prezes – Pelion S.A., Mieczysław Wośko – Prezes – Polfarmex S.A, Tomasz Zalasiński – Radca Prawny – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka.

Misją i celami realizowanymi przez THINK-TANK „ Innowacje dla Zdrowia ” będą m.in.:
· działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
· opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
· propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
· wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
· promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia,
· pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
· koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie.

Rafał Rodziewicz

Rafał Rodziewicz

Rafał Rodziewicz

Share This Story

Categories

Comments