LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

Inwestorem projektu „Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” (ŁRST) jest województwo łódzkie. Polega on na utworzeniu sieci teleinformatycznej (ICT) umożliwiającej dostęp do usług szerokopasmowych. Projekt dotyczy wybranego obszaru województwa łódzkiego i bazuje on głównie na technologii światłowodowej. Realizacja projektu ŁRST została podzielona na następujące etapy:

Realizacja Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej została podzielona na trzy główne zadania:

  1. zaprojektowanie i wybudowanie sieci w ramach projektu pilotażowego – ŁRST Pilotaż, który został już zrealizowany;
  2. utworzenie i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej – ŁRST 1 Etap, czyli sieć utworzona na potrzeby własne Województwa, która w przyszłości może zostać wykorzystana do zwiększenia zasięgu całego projektu;
  3. ŁRST 2 Etap – w odpowiedzi na analizy terenowe w zakresie dostępu do Internetu, a tym samym wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w wybranych powiatach województwa łódzkiego.