LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

Nasze sieci

Inwestorem projektu „Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” (ŁRST) jest województwo łódzkie. Polega on na utworzeniu sieci teleinformatycznej (ICT) umożliwiającej dostęp do usług szerokopasmowych. Projekt dotyczy wybranego obszaru województwa łódzkiego i bazuje on głównie na technologii światłowodowej. Realizacja projektu ŁRST została podzielona na następujące etapy:

Realizacja Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej została podzielona na trzy główne zadania:

  1. zaprojektowanie i wybudowanie sieci w ramach projektu pilotażowego – ŁRST Pilotaż, który został już zrealizowany;
  2. utworzenie i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej – ŁRST 1 Etap, czyli sieć utworzona na potrzeby własne Województwa, która w przyszłości może zostać wykorzystana do zwiększenia zasięgu całego projektu;
  3. ŁRST 2 Etap – w odpowiedzi na analizy terenowe w zakresie dostępu do Internetu, a tym samym wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w wybranych powiatach województwa łódzkiego.