LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

ŁRST Pilot

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

ŁRST Pilot:

O sieci

ŁRST Pilot jest to projekt rozpoczynający budowę Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Jego głównym celem jest opracowanie wytycznych w formie zasad dobrej praktyki obejmujących całość działań i postępowania dotyczącego realizacji ŁRST w wybranym modelu biznesowym.

Projekt Pilot składa się z siedmiu węzłów mieszczących się w pięciu gminach na terenie 3 powiatów województwa łódzkiego – Zgierskim, Łęczyckim i Poddębickim. Tworzą one sieć połączoną linkami radiowymi. Wykorzystana technologia radiowa pozwala na dostarczenie odbiorcom usług teleinformatycznych bez konieczności budowania kosztownej kanalizacji teletechnicznej. Co więcej dzięki zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych możliwa była szybka realizacja celów szczegółowych i jednoczesne wypracowanie zasad dobrych praktyk na działającej sieci, jeszcze przed przystąpieniem do realizacji ŁRST etap pierwszy.

Od uruchomienia Pilota ŁRST funkcje operatora infrastruktury pełni firma Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. Jej zadaniem jest umożliwienie i koordynacja prac Operatorów Telekomunikacyjnych – Operatorów Ostatniej Mili (OOM) korzystających lub zamierzających korzystać z ŁRST Pilota.

W chwili obecnej dzięki sieci powstałej w podczas realizacji projektu Pilotażowego każdy operator telekomunikacyjny spełniający warunki wydane przez Operatora Infrastrukturalnego (OI), może świadczyć w niej usługi telekomunikacyjne. Dzięki temu mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze znajdujące się na obszarach objętych działaniem owej sieci mogą swobodnie korzystać z usług teleinformatycznych od dowolnie wybranego Operatora Ostatniej Mili (OOM).

Lista węzłów ŁRST Pilot:

Nazwa obiektu Instytucja Adres
LPD1_Parzęczew Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima Parzęczew, ul. Parkowa 6
LPD2_Wilczkowice Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach Wilczkowice, ul. Wilczkowice średnie 35
LPD3_Biała OSP Biała Biała, ul. Kościelna 2
LPD4_Dalików Urząd Gminy Dalików Dalików, ul. Powstańców 1
LPD5_Wartkowice Zespół Szkół w Wartkowicach Wartkowice, ul. Legionów Polskich 5
LPD6_Chociszew Szkoła Podstawowa w Chociszewie Chociszew, ul. Chociszew 40
LPD7_Zgierz Odlewnia Żeliwa i Staliwa Zgierz sp. z o.o. Zgierz, ul. Sienkiewicza 20A

 

pilot

Dokładna mapa pod linkiem: TUTAJ

 

Usługi

Pełniąca rolę operatora infrastruktury (OI) Łódzkiej Regionalnej Sieci Teletransmisyjnej Pilotaż firma Infratel Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. zapewnia szeroki wachlarz propozycji dla operatorów telekomunikacyjnych

Operatorów infrastruktury zapraszamy serdecznie do składania zapytań o możliwości świadczenia naszych usług.

 

Dokumenty

Umowa na świadczenie usług w ramach ŁRST Pilotaż