LayerSlider[LayerSliderWP] Invalid shortcode

Awarie

[insert_php]
function pl($string)
{
$polskie = array(‚ę’, ‚Ę’, ‚ó’, ‚Ó’, ‚Ą’, ‚ą’, ‚Ś’, ‚ś’, ‚ł’, ‚Ł’, ‚ż’, ‚Ż’, ‚Ź’, ‚ź’, ‚ć’, ‚Ć’, ‚ń’, ‚Ń’);
$miedzyn = array(‚e’, ‚e’, ‚o’, ‚o’, ‚a’, ‚a’, ‚s’, ‚s’, ‚l’, ‚l’, ‚z’, ‚z’, ‚z’, ‚z’, ‚c’, ‚c’, ‚n’, ‚n’);
$string = str_replace($polskie, $miedzyn, $string);
return $string;
}
if (isSet($_POST[‚nazwa’]) && isSet($_POST[’email’]) && isSet($_POST[‚szpital’]) && isSet($_POST[‚urzadzenie’]) && isSet($_POST[‚system’]) && isSet($_POST[‚przegladarka’]) && isSet($_POST[‚opis’]) && isSet($_POST[‚captcha’])) {
$nazwa=$_POST[‚nazwa’];
$email=$_POST[’email’];
$szpital=$_POST[‚szpital’];
$urzadzenie=$_POST[‚urzadzenie’];
$system=$_POST[‚system’];
$przegladarka=$_POST[‚przegladarka’];
$opis=$_POST[‚opis’];
$kopia=$_POST[‚kopia’];
$nazwa=pl($nazwa);
$szpital=pl($szpital);
$opis=pl($opis);
$captcha=$_POST[‚captcha’];
if($nazwa !=”” && $email !=”” && $opis !=”” && $captcha==100) {
$to = „lrst_wifi@infratel.pl”;
$subject = „Zgloszenie wifi od $email”;
$message = „Od: $nazwan$emailn$szpitaln$urzadzenien$systemn$przegladarkan$opis „;
if ($kopia == „nie”){
if (mail($to, $subject, $message)){
echo „Mail został wsyłany”;
}
else {
echo „Mail nie został wysłany”;
}
}
else if ($kopia == „tak”){
if (mail($to, $subject, $message) && mail($email, $subject, $message)){
echo „Mail i kopia został wsyłany”;
}
}
else {
echo „Mail lub kopia nie zostały wysłane”;
}}
else
{
echo „Niekompletne dane”;
}}
else {
print ‚

Podaj imie i nazwisko:

Podaj e-mail:

Wybierz szpital:

Podaj typ urzadzenia:

Podaj rodzaj systemu operacyjnego:

Podaj rodzaj przegladarki

Podaj opis problemu:

Wyslij kopie wiadomosci do mnie

nie
tak

Podaj wynik 99+1=


‚;
}