Pilot

ŁRST > Pilot

PILOT

Sieć Pilotażowa ŁRST – to sieć, której głównym celem to wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego.

Sieć szkieletowa została zaprojektowana i wybudowana jako pierwsza część Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.