Pilot

ŁRST > Pilot

Czy jest Pilotaż ?

Pilotaż – realizacja projektu wstępnego mającego na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie

Jest on zaprojektowany i wybudowany sieci w ramach projektu pilotażowego – ŁRST Pilotaż, który został już zrealizowany;